Zakup samochodu bez faktury VAT.

Auto na potrzeby firmowe można zakupić od firmy, która wystawi fakturę VAT lub od osoby, która nie jest płatnikiem VAT. Kupując samochód od osoby prywatnej należy opłacić podatek od czynności cywilnych. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest na tyle istotne, że przedsiębiorcy grożą kary za niewywiązanie się z należnych opłat.

Czym jest podatek od czynności cywilnych?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacenia podatku od czynności cywilnych w momencie kiedy zbywca, od którego nabywali pojazd nie był płatnikiem VAT. Po dokonaniu transakcji nabywca zobowiązany jest zgłosić zakup samochodu w Urzędzie Skarbowym.

Jedynym odstępstwem od zasady opłaty podatku od czynności cywilnych jest zakup pojazdu, którego wartość jest niższa niż 1 tys. zł. Ustawodawca zabezpieczył przepisy przed nieuczciwymi podatnikami i nie można obniżyć wartości samochodu na papierze, ponieważ urząd i tak sprawdzi jego cenę rynkową. Dla urzędu jedynym uzasadnieniem niższej ceny może być udokumentowane uszkodzenie samochodu. Urząd Skarbowy może prześwietlić zeznanie podatkowe podatnika nawet po pięciu latach od zakupu auta.

W przypadku kiedy przedsiębiorca zakupi pojazd z komisu to z reguły nie ma obowiązku uiszczania opłaty za podatek od czynności cywilnych. Jednak kiedy komis samochodowy występuje jedynie w roli pośrednika (pobiera tylko prowizję od transakcji, a zbywcą jest osoba fizyczna), to nabywca zobowiązany jest zgłosić taką transakcję w Urzędzie Skarbowym.

W jaki sposób Urząd Skarbowy wycenia pojazd?

Za nim na zeznaniu podatkowym od zakupu pojazdu wpiszemy zaniżona cenę należy się zastanowić czy oby na pewno nam się to opłaca. Urząd Skarbowy ma prawo podważyć podaną przez podatnika cenę zakupu i wskazać mu cenę rynkową. Nie ma ustawowego cennika wyceny pojazdów, dlatego też urzędy zazwyczaj korzystają z ogólne dostępnych biuletynów oraz mogą sprawdzić cenę w ofercie internetowej, z której korzystał nabywca.

Jeśli urząd udowodni nam zaniżoną kwotę zakupu podatnik zostanie zobowiązany do naniesienia korekty na zeznanie i dopłacenie różnicy podatku od wskazanego przez podatnika a tego nakazanego przez Urząd Skarbowy. Ponadto na zeznaniu zostanie umieszczona cena wyznaczona przez urząd.

Czy podatnik ma prawo odwołać się od wyceny pojazdu Urzędu Skarbowego?

Podatnik ma zawsze prawo odwołać się od decyzji urzędu, jednak nie zawsze skutki odwołania są dla niego korzystne. W wyniku przedłożenia odwołania od decyzji urząd wezwie rzeczoznawcę do dokonania wyceny pojazdu. Jeśli prawda będzie leżała po stronie zbywcy to zostanie mu zwrócona nadpłacona różnica. Natomiast w przypadku kiedy rzeczoznawca utrzyma wycenę urzędu to podatnik będzie zobowiązany do opłacenia wyceny dokonanej przez urzędowego eksperta.

Samo podtrzymanie decyzji urzędu przez rzeczoznawcę jeszcze nie rodzi dodatkowych kosztów dla zbywcy. Konsekwencje następują dopiero w momencie kiedy wycena przekracza 33 proc. wartości wskazanej przez podatnika.

Decyzja rzeczoznawcy i Urzędu nie jest ostateczna, podatnik ma prawo odwołać się od decyzji wyceny eksperta do Izby Skarbowej, a ostatecznie nawet do Sądu Administracyjnego.

Jaki jest termin na dokonanie płatności podatku od czynności prawnych?

Podatnika obowiązuje administracyjny termin 14 dni od dnia podpisania umowy ze zbywcą. Rozliczenie powinno być przedłożone na deklaracji PCC-3 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty w wysokości 2 proc. od wartości samochodu. Prawodawca daje możliwość rozliczenia się z podatku za pomocą internetu, deklaracji przesłanej pocztą lub złożeniem osobiście w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika.

Jakie są skutki nieterminowego rozliczenia się z podatku od czynności cywilnych?

Przestrzeganie terminów administracyjnych w przypadku opłaty podatków jest bardzo istotne ze względu na uniknięcie kar finansowych, jakie może nałożyć urząd na podatnika. Co do zasady nieopłacenie podatku w terminie skutkuje wykroczeniem, a nawet przestępstwem skarbowym.

Podatnik ma prawo odwołać się od kary za nieterminowe rozliczenie od podatku od czynności cywilnych. Zobowiązany jest przedłożyć odwołanie tzw. czynnego żalu. W oświadczeniu podatnik przyznaje się do popełnionego wykroczenia oraz deklaruje natychmiastowe uregulowanie należności tytułem opłaconego podatku od czynności cywilnych. Jednak, aby podatnik mógł złożyć stosowne oświadczenie z przyznaniem się do winy powinien to zrobić za nim Urząd Skarbowy przyśle mu powiadomienie o niezapłaconym podatku. W praktyce urzędy nakładają na podatników grzywny, które i tak należy uiścić pomimo złożonego odwołania.

Jedno przemyślenie nt. „Zakup samochodu bez faktury VAT.


  1. Nie dość, że znalezienie dobrego kupcy nie jest proste to urzędy jeszcze wszystko muszą utrudniać, jakby zakup auta był nie wiadomo czym. Będą sprawdzać wartości rynkowe, no śmiechu warte. Przecież jak się nawet przegląda oferty w necie to widać, że kwoty są właśnie różne, bo do każdego auta podchodzi się indywidualnie. Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy nie lepiej oddać auto w leasing, zamiast się męczyć ze skarbówką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *